همایش گزارشگری  IFRS

12:25 - 1400/01/25
سازمان بورس و اوراق بهادار، هفته آینده با هماهنگی بیمه مرکزی، بانک مرکزی و سازمان های حسابرسی و امور مالیاتی همایشی را در خصوص  شرکت هایی که ملزم به ارائه صورت های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری IFRS شده اند، برگزار می کند.

حسن امیری معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس با اعلام این خبر گفت: مهم ترین نکته این فرآیند این است که براساس مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی، اولویت نخست به شرکت‌های بیمه‌ای و بانک‌ها داده شده است؛ چرا که این دو نهاد مالی بسیار موثرند و فضای جدید بین المللی می‌طلبد که این شرکت‌ها با استفاده از فضای پسابرجام ، سطح مراودات و فعالیت‌های خود را با شرکا و طرف‌های خارجی گسترش دهند.