براساس مصوبات شورای‌عالی اصل ۴۴

دارندگان سهام عدالت سود می‌گیرند

12:25 - 1400/01/25
سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یادشده اقدام کند.

دولت: جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عصر دیروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارتباط زیادی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد، گفت: سیاست های کلی اصل ۴۴ جزو مهم ترین سیاست های کمک کننده به اقتصاد مقاومتی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به عنوان متولی اصلی، برای اجرای این سیاست ها بیش از پیش تلاش کند.

جهانگیری با اشاره به موضوع سهام عدالت و ضرورت ساماندهی طرح توزیع آن، اظهارداشت: طرح سهام عدالت طرحی است که از ابتدا برای بهره مند شدن مردم مطرح شد و انتظار داریم با ساماندهی و برنامه ریزی صورت گرفته در جهت آزادسازی سهام عدالت شاهد بهره مندی مردم از این سهام باشیم.

بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات پیشنهادی سازمان خصوصی سازی پیرامون ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت از مواردی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سازمان خصوصی سازی مکلف شد تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکت های سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یادشده اقدام کند.