بازگشایی نمادها با اعلام ناظر بازار

12:25 - 1400/01/25
پس از توقف بسیاری از نمادهای بازار به دلیل تعدیلات ارائه شده در بودجه 96، شاهد ادامه بازگشایی دسته‌جمعی نمادها هستیم. این موضوع به چرخه نقدینگی در بازار کمک کرده و از رکود در معاملات می‌کاهد تا رفته رفته حجم معاملات در بازار ارتقا یابد.

در پیام‌های ناظر بازار این مهم در 12 نماد دیده می‌شود (تا ساعت 11). شرح نمادها بدین صورت است:

«پسهند»، «سيستم»، «كبافق»، «وصندوق»، «بكام»، «دامين»، «سقاين»، «سغرب»، «شاراك»، «توليد»، «پخش» و «ثپرديس»