پیش بینی همتی از رفتار بازارها در ماه های آینده

14:38 - 1400/01/17
عبدالناصر همتی چه پیش بینی از آینده بازارها دارد.
پیش بینی همتی از رفتار بازارها در ماه های آینده

به گزارش «دنیای بورس»، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک‌مرکزی در یادداشتی در صفحه شخصی اینستاگرامی خود در خصوص “پایان کار ترامپ و آرامش بیشتر در بازارها، ثبات قیمت ها و کاهش تورم در ماه های پیش رو” نوشت.

امروز، وعده الهی تحقق یافت و دشمن شماره یک مردم ایران با آبروریزی مطلق به انتهای پرونده رذالت بار خود رسید.

از 15 مرداد 97 که تحریم ها و فشار حداکثری آغاز شد، تا 15 آبان که تحریم بانک مرکزی و بانک های کشور را شامل شد، بی سابقه ترین تحریم ها غیرقانونی وضع شده علیه اقتصادکشورمان بود. تا حدی که هیچ یک از بخشهای اقتصادی و تجارت خارجی ایران نبود که مشمول تحریمها واقع نشده باشد.

در سال 98 و سال 99 تاکنون درآمد ناشی از صادرات نفت ایران جمعا کمتر از 20 میلیارد دلار و دسترسی بانک مرکزی به آن نیز بسیار کمتر بود. این در حالی است که درآمدهای ارزی سالانه ناشی از صدور نفت، در سالهای قبل، همراه با دسترسی به آن ، سالانه بیش از 40 میلیارد دلار بوده است.

بی شک ملت بزرگ ایران، با مقاومت تحسین برانگیز و علیرغم سختی ها و مشکلات ناشی از گرانی ها، عمدتا برخاسته از آثار تحریم ها، پیروز این میدان است.

با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآوردها در ماههای اخیر از یک طرف و گشایش های آغاز شده درخصوص برخی منابع بانک مرکزی، همانگونه که قبلا اعلام کردم، امیدوارم به تدریج شاهد آرامش بیشتر در بازارها، ثبات قیمتها و کاهش تورم باشیم.

همتی گشایش در منابع بلوکه ایران را نوید داد

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفته است:

در سال‌های ۹۸ و ۹۹ درآمد حاصل از صادرات نفت جمعا کمتر از ۲۰ میلیارد دلار و دسترسی بانک مرکزی به آن نیز بسیار کمتر بود.

با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآورده در ماه‌های اخیر از یک طرف و گشایش‌های آغاز شده در خصوص برخی منابع بانک مرکزی امیدوارم به تدریج شاهد آرامش بیشتر در بازارها، ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم باشیم.