الگوی « فاسمین » تکرار می‌شود؟

01:53 - 1400/01/18
گزارش عملکرد بهمن «فاسمین» در سایت کدال قرار گرفت. بر اساس این گزارش، مبلغ فروش کالسیمین از ابتدای سال تا پایان بهمن به 427 میلیارد تومان رسیده است که نشان از تحقق 99 درصدی مبلغ فروش آخرین پیش‌بینی دارد. این شرکت همچنین توانسته است با تولید بیش از 34 هزار تن شمش روی از مقدار تولید پیش‌بینی شده برای سال جاری فراتر رود.
الگوی « فاسمین » تکرار می‌شود؟

مبلغ فروش شمش روی «فاسمین» با رشد 68 درصدی در مقایسه با دی به 18 میلیارد تومان رسیده است. افزایش 53 درصدی مقدار فروش این محصول در کنار رشد 9 درصدی نرخ فروش محرک اصلی رشد مبلغ فروش شمش روی نسبت به ماه گذشته بوده است.

«فاسمین» در این مدت 38 درصد از مقدار تولیدی شمش روی را به فروش رسانده است. از نظر مقداری این شرکت توانسته است تا پایان بهمن 93 درصد از مقدار فروش 33 هزار تنی شمش روی پیش‌بینی شده برای کل سال را پوشش دهد. این در حالی است که در بخش تولیدی، «فاسمین» موفق به پوشش کامل پیش‌بینی (33 هزار تن) شده است.

مقدار پیش‌بینی شده برای فروش شمش روی در فصل زمستان 4 هزار و 200 تن در نظر گرفته شده است. از طرفی این شرکت در دو ماه دی و بهمن 1899 تن از این محصول را به فروش رسانده است و براساس گزارش پیش‌بینی می‌بایست مابقی این مقدار را در ماه اسفند به فروش برساند.

با فرض ادامه رویه تولید کالسیمین در اسفند(تولید بیش از 3 هزار تن شمش روی) و با توجه به اینکه موجودی فعلی این محصول تا پایان بهمن بیش از 11 هزار تن است، این شرکت پتانسیل فروش 14 هزار تن شمش روی را در اسفند ماه خواهد داشت. همان طور که رویه فروش ماهانه «فاسمین» در سال جاری نشان می‌دهد این شرکت در ماه پایانی فصل‌های بهار و پاییز با ثبت فروش مقادیر قابل توجهی شمش فعالان بازار را غافلگیر کرده است.
از سوی دیگر این شرکت تنها پیشبینی فروش 33 هزار تن شمش روی را تا پایان سال دارد که تا پایان بهمن حدود 31 هزار تن از این محصول را به فروش رسانده است. بر این اساس سودآوری «فاسمین» به استراتژی مدیران این شرکت در سمت فروش محصولات وابسته است. مسیر سودآوری این شرکت در سال جاری به شدت از این موضوع اثر می‌پذیرد.
«دنیای بورس» پیش‌تر در گزارش کلید جذابیت «فاسمین» در دست مدیران به پتانسیل بالای این شرکت در سمت فروش اشاره کرده بود و همانطور که گفته شد استفاده از این پتانسیل به استراتژی مدیران این شرکت وابسته است. «دنیای بورس» از ابتدای سال جاری پتانسیل‌های «فاسمین» را به صورت کامل رصد کرد و تاکنون بخش قابل توجهی از انتظارات در این شرکت برآورده شده است. رویه فروش این شرکت در ماه پایانی علاوه بر این‌که بر سودآوری سال جاری اثرگذار است بر انتظارات از سال آینده نیز اثرگذار خواهد بود.

«دنیای بورس» همچنین در گزارش رالی داغ کالسیمین در فصل سرد سال به برآورد سودآوری «فاسمین» در سال جاری و 97 پرداخته است.