تعیین تکلیف مطالبات « وبصادر »

04:46 - 1400/01/18
بانک صادرات ایران با تعیین تکلیف بیش از 8.5 هزار میلیارد تومان از مطالبات غیرجاری خود در سال ٩٦، بیش از 730 میلیارد تومان از مطالبات خود را به‌صورت نقدی وصول کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک درسال ٩٦، بیش از 8.554 هزار میلیارد تومان از بدهی بنگاه‌های اقتصادی را مورد رسیدگی قرار داد که از این میان مبلغ 733.1 میلیارد تومان به‌صورت نقدی وصول و مابقی تعیین تکلیف شد. «وبصادر» در این میان مبلغ 7.422 هزار میلیاردتومان از بدهی بنگاه‌های فعال و نیمه فعال را به صورت مسالمت‌آمیز تعیین تکلیف کرد.