کارنامه بازار بین‌بانکی در سال ۹۶

09:27 - 1400/01/18
در گزارش بانک مرکزی کارنامه بازار بین بانکی در سال 96 منتشر شد.

بررسی آمارهای بازارهای بین بانکی در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که میزان سپرده‌پذیری موسسه‌های اعتباری در یک سال ۱۰ برابر شد، به‌نظر می‌رسد با ساماندهی موسسه‌ها غیرمجاز و کنترل نرخ سود، این موسسه‌ها سعی کردند منابع خود را از بازار بین بانکی تامین کنند.

همچنین بر اساس این آمارها میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی در سال ۱۳۹۶ معادل 18.69درصد بود که نسبت به سال قبل 0.07واحد درصد افزایش یافت. همچنین در سال ۱۳۹۶، حجم معاملات نسبت به سال قبل از آن دو برابر شد.

مشروح گزارش را در «دنیای اقتصاد» اینجا بخوانید.