به بهانه توقف نماد معاملاتی پتروشیمی زاگرس

قانون محدودیت نوسان 50 درصدی بازار سهام چه می‌گوید؟

13:27 - 1400/01/18
محتوای قانون محدودیت نوسان بازار سهام در خصوص نوسان بیش از 50 درصدی نماد شرکت‌ها دستورالعمل جدیدی دارد. پتروشیمی زاگرس بر مبنای همین دستورالعمل متوقف و بازگشایی می‌شود.
قانون محدودیت نوسان 50 درصدی بازار سهام چه می‌گوید؟

دنیای بورس: پس از ابنکه نماد معاملاتي پتروشیمی زاگرس («زاگرس») در بازار دو فرابورس به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر متوقف شد، حالا این پرسش پیش‌رو قرار می‌گیرد که این دستور ناظر بازار چگونه سازوکار اجرایی پیدا کرده است؟

در واقع با دستورالعمل جدید بازگشایی و توقف نمادهای بورسی و فرابورسی که از سال گذشته نهایی و تدوین شد، تغییرات جدیدی در خصوص توقف و گشایش نمادهای بورسی و فرابورسی شکل گرفت.

براساس چکیده بندهای دستورالعمل جدید:

1. نوسان قیمت سهام ممکن است منجر به توقف نماد شود؛ اگر سهام شرکتی در 15 روز کاری بیش از 50 درصد نوسان (چه مثبت و چه منفی) داشته باشد، نماد متوقف و ناشر باید کنفرانس اطلاع رسانی برگزار کند. آنگاه نماد معاملاتی حداکثر 2 روز کاری بعد با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌شود.  این نوسان فقط شامل حال نوسان به سمت بالا نبوده و نوسان به سمت پایین را نیز شامل می‌شود. 

2. همچنین چنانچه قیمت سهام شرکت در 5 روز کاری بیش از 20 درصد نوسان کند ( مثبت یا منفی)، نماد متوقف و ناشر باید اطلاعیه شفاف‌سازی منتشر کند. نماد متوقف شده در روز معاملاتی با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌شود. البته معیار فوق برای شرکت‌های مندرج در بازار پایه معادل 40 خواهد بود.

پیش‌تر «دنیای بورس» در خصوص چگونگی بازگشایی نمادها اطلاع رسانی کرده بود.