رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

دستورکارهای جدید در بانک‌ها

10:42 - 1400/01/21
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از کارت‌های بانکی هوشمند جایگزین کارت‌های بانکی مغناطیسی کنونی می‌شود، گفت: «برداشت مستقیم» در نظام بانکی عملیاتی شد.
دستورکارهای جدید در بانک‌ها

مهر: عبدالناصر همتی با ارسال پیام تصویری به هشتمین همایش بانکداری الکترونیکی گفت: سامانه‌های پرداخت و تسویه، از ابزارهای مهم سیستم بانکی و پولی کشور است که این سامانه ها می توانند در دو بعد به بانک مرکزی کمک کنند؛ به نحوی که یکی از این بعدها، نظارتی است؛ کما اینکه در طول بحران ارزی که در اواسط سال پیش آمد و کشور ما تحت تاثیر تحریم‌های ناعادلانه و غیر انسانی دولت امریکا قرار گرفت، حملات سفته بازانه در بازار ارز شدت گرفت و ما با کنترل بر تراکنش های بانکی، آن را به کمک ابزارهای دیگر در بازار ارز تخفیف داده و آرامش بر بازار حاکم شود.

بعد دیگر مربوط به کسب و کارها است؛ به این معنا که بیش از 200 میلیون تقاضا به این سامانه ها وارد می‌شود که به شدت می تواند افزایش یابد؛ این مربوط به کسب و کارهای نوپا در جامعه است، این در حالی است که «برداشت مستقیم» است که اکنون در اغلب بانکهای کشور عملیاتی شده و به عنوان یک ابزار و بستر مهم برای توسعه کسب و کارهای نوپا یا استارتاپ ها به کار گرفته می‌شود. در همین حال با راه اندازی این سیستم و استفاده آن از سوی کاربران و افرادی که به دنبال توسعه بیزینس‌های خود در جامعه هستند، دغدغه فعالان از نظر جمع آوری وجوه از بین خواهد رفت؛ این در حالی است که این دغدغه مهمی است که بتوانند وجوه حاصل از کسب و کار از سوی فعالان اقتصادی جمع آوری شود.

همتی همچنین در مورد ارزرمزها نیز به انتشار سیاست نامه مربوطه از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت: منتظرم دریافت نظرات فعالان این حوزه هستیم تا بتوانیم به جمع بندی کامل رسیده و کار را نهایی کنیم.

همتی گفت: سومین اتفاق مهم در صحنه بانکداری الکترونیک، مهاجرت از کارت‌های بانکی به صورت مغناطیسی به کارت بانک‌های هوشمند هستند که این تحول مهمی است و به نظر می‌رسد انتقال از این نوع کارت‌ها به کارت‌های هوشمند، به زودی رخ دهد؛ همچنین ایجاد پلت فرم برای بلاکچین ها نیز در دستور کار است که بر این اساس، پلت فرم لازم طراحی شده که این امکان را به ما می‌دهد که از این بستر، برای توسعه و ثبت فعالیت‌های خود استفاده کنیم.