همکاری « بساما » با بنیاد ملی نخبگان

10:47 - 1400/01/21
بیمه سامان با امضای تفاهم‌نامه‌ای، بیمه درمان تکمیلی بنیاد ملی نخبگان را بر عهده گرفت.

بیمه سامان: تفاهم‌نامه پوشش بیمه‌ای بیمه سامان با حداکثر تعهدات برای نخبگان سراسر کشور با بنیاد ملی نخبگان به امضا رسید.با این تفاهم همکاری مشترک رسمی بنیاد ملی نخبگان با بیمه سامان آغاز شد.