چرا «دی» مجبور به فروش دارایی‌ها است؟

12:44 - 1400/01/21
امروز بانک دی علاوه بر انتشار عملکرد 9 ماهه نخست در خصوص وضعیت برای خروج از ماده 141 قانون تجارت نیز شفاف‌سازی کرده است.
چرا «دی» مجبور به فروش دارایی‌ها است؟

دنیای بورس: زیان انباشته بانک دی به 12 هزار میلیارد تومان تا پایان پاییز نزدیک شده است. زیان انباشته این بانک تا پایان نیمه نخست حدود 10800 میلیارد تومان بود. این بانک با سرمایه 640 میلیارد تومان نیازمند افزایش سرمایه سنگین به منظور خروج از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت است.

 اما همان‌طور که در مطالب پیشین «دنیای بورس» عنوان شده بود بر اساس محاسبات از ارزش املاک این بانک و همچنین در نظر گرفتن ارزش نیروگاه دماوند این بانک منابع لازم جهت انجام افزایش سرمایه و خروج از ماده 141 قانون تجارت را همچنان دارا نیست. در شفاف‌سازی بانک دی در این خصوص برنامه نخست بانک ابتدا کاهش زیان انباشته از طریق واگذاری املاک و در مرحله بعد تلاش برای انجام افزایش سرمایه به منظور خروج از قانون ورشکستگی است.

 باید توجه داشت که به ازای هر میلیارد تومان زیان انباشته بانک دی باید 2 میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشد تا بتواند از مشمولیت ماده 141 خارج شود. اگر فرض شود زیان انباشته بانک دی تا پایان سال 98 به 13 هزار میلیارد تومان می‌رسد این بانک باید حدود 25.5 هزار میلیارد تومان مازاد تجدید ارزیابی دارایی داشته باشد تا بتواند از قانون ورشستگی خارج شود. اما دارایی‌های موجود دارای چنین پتانسیل نیستند و بر این اساس لازم است ابتدا برنامه واگذاری دارایی‌ها دستور کار قرار گیرد.

 برای مثال اگر بانک دی موفق به شناسایی سود حدود 5 هزار میلیارد تومانی با فروش دارایی‌ها محقق کند و زیان انباشته بانک تا پایان سال به 8 هزار میلیارد تومان برسد در نتیجه میزان منابع لازم برای خروج از ماده 141 قانون تجارت حدود 16 هزار میلیارد تومان (حدود 38 درصد کمتر از قبل) است. البته همچنان سایر احتمالات نیز ممکن است مطرح شود با این حال مسیر سختی پیش روی بانک دی وجود دارد.