5 نمادی که امروز متوقف میشود + اسامی

14:37 - 1400/01/21
این 5 نماد در پایان معاملات امروز متوقف میشود.
5 نمادی که امروز متوقف میشود + اسامی

به گزارش «دنیای بورس» این 5 نماد در پایان معاملات امروز متوقف میشود.