پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 20 آبان 99

14:58 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 20 آبان 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غپینو 7,010 7,050 5.89
کیا 5,639 5,617 5.40
ولساپا 3,570 3,570 5.00
وصنعت 7,000 7,000 4.95
برکت 12,740 12,740 4.94

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کروی 24,700 24,700 4.96
شکلر 45,640 45,610 4.94
فباهنر 45,510 45,420 4.81
فسپا 40,500 40,390 4.73
فاما 24,820 24,750 4.69

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 3,160 1.94 5.105 هزار میلیارد
دارا یکم 181,110 2.37 4.105 هزار میلیارد
خساپا 2,050 1.44 3.665 هزار میلیارد
حکشتی 22,930 4.46 3.545 هزار میلیارد
خگستر 3,080 4.05 2.809 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
کگل 14,230 4.10 1,096.17
کچاد 14,940 4.92 1,022.13
فملی 19,360 1.57 800.34
نوری 166,710 4.72 592.76
خودرو 3,160 1.94 476.19

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,036 0.03
صنوین 98,740 0.16
فیروزه 140,110 2.95
وامید 34,890 3.38 962.94
جم 39,480 4.55 682.58

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کیان 25,865 0.01 579.29 میلیارد
امین یکم 10,235 0.06 486.978 میلیارد
کمند 10,071 0.05 269.256 میلیارد
نوری 166,710 4.72 228.252 میلیارد
یاقوت 11,188 0.01 227.185 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 2,050 1.44 1.357 هزار میلیارد
فولاد 11,600 0.52 865.577 میلیارد
شبندر 23,040 3.23 584.982 میلیارد
شکلر 45,640 4.94 345.655 میلیارد
شتران 9,430 3.18 287.799 میلیارد