توزیع واحدهای مسکونی در تهران + جدول

15:08 - 1400/01/21
توزیع نسبی واحدهای مسکونی شهر تهران بر حسب مساحت زیربنا به تفکیک مناطق شهرداری چگونه است.
توزیع واحدهای مسکونی در تهران + جدول

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، توزیع نسبی واحدهای مسکونی شهر تهران بر حسب مساحت زیربنا به تفکیک مناطق شهرداری چگونه است.