افزایش قیمت مسکن در ۱۸ منطقه تهران

11:19 - 1400/10/11
قیمت مسکن در ۱۸ منطقه تهران افزایش یافت. روند تورم نقطه به نقطه مسکن که در مهر و آبان روند کاهشی به خود گرفت، دوباره آذرماه حدود ۳.۵ واحد درصد نسبت به آبان افزایش پیدا کرد.

 

قیمت مسکن در ۱۸ منطقه تهران افزایش یافت. روند تورم نقطه به نقطه مسکن که در مهر و آبان روند کاهشی به خود گرفت، دوباره آذرماه حدود ۳.۵ واحد درصد نسبت به آبان افزایش پیدا کرد.

اما در بخش معاملات، آذرماه یک رکورد جدید به ثبت رسید. رکوردی که در آذر سال گذشته متفاوت از امسال بود. 

با این حال قیمت مسکن در ۴ منطقه تهران هم کاهشی بود. در گزارش اکوایران تصویر کلی بازار مسکن به استناد گزارش بانک مرکزی را ببینید.