فرار خانه‌های خالی از تور جدید دولت

15:54 - 1400/10/25
اختلاف بزرگ آماری وزارت راه و شهرسازی با سازمان امور مالیاتی، پروژه اجرای دریافت مالیات از خانه‌های خالی را متوقف کرده است.

در حالی که محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی از ارسال اطلاعات یک میلیون و ۱۷۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی خبر داده، اما محمد مسیحی معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که وزارت راه و شهرسازی فقط اطلاعات ۱۲ هزار واحد مسکونی را اعلام کرده است.

علاوه بر این، به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، حتی این ۱۲ هزار واحد اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی، لزوما «خانه خالی» تلقی نمی‌شوند.