کارنامه اوراق بدهی در بازار ثانویه؛

تغییر کفه معاملات خرد در بورس +نمودار

14:37 - 1400/11/01
اکوایران: در هفته آخر دی ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام افزایش یافت اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافته است.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اکوایران، در هفته اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 40 درصد بود که نسبت به سهم 36 درصدی هفته پیشین افزایش داشته است. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 133 هزار میلیارد تومان بود. بنابراین در هفته اخیر سهم اوراق از ارزش معاملات بازار افزایش یافته اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش داشته است. 

هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 29 هزار و 84 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 27 هزار و 829 میلیارد تومان رسید که افت 4 درصدی را نشان می‌دهد.

روند هفته معاملات بازار ثانویه 

روز شنبه 35 درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و در روز یکشنبه این رقم به 22 درصد کاهش یافت. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 133 هزار و 769 میلیارد تومان بود که 97 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه نیز ارزش معاملات اوراق 463 میلیارد تومان بود که 11 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با رشد 347 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به 2 هزار و 69 میلیارد تومان رسید که 34 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.

افت ارزش معاملات سهام

دلیل افزایش سهم اوراق از معاملات بورس، افت ارزش معاملات خرد سهام بود. در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس به 2 هزار و 465 میلیارد تومان کاهش یافت که نسبت به رقم 2 هزار و 742 میلیاردی هفته پیشین، افت 10 درصدی داشته است.