بیشترین تزریق اسفندی پول در بازار مسکن تهران؛ ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان؛

دومین رکورد کاهشی تعداد معامله در بازار مسکن تهران

16:26 - 1401/01/20
دومین رتبه کاهشی تعداد معاملات اسفند 1400 در میان موقعیت مشابه سال های گذشته اشاره به تداوم رکود در بازار مسکن تهران داشته است. این در حالی است که حجم نقدینگی وارد شده در بازار مسکن به دلیل سطح بالای قیمت ها بالاترین رقم را در میان اسفند ماه سال های گذشته به ثبت رسانده است.

 

به گزارش اکو ایران، قیمت مسکن و سایر داده های آماری منتشر شده در خصوص این مقوله در اسفند ماه 140 حاوی نکات مهمی بود. یکی از مهم ترین رویدادهای ثبت شده در این خصوص به کمترین میزان معماملات اسفند  در سال های اخیر اشاره داشته است.

این در حالی است که افزایش قیمت در این ماه به حدی بوده که همچنان حجم نقدینگی وارد شده در بازار مسکن در صدر اسفندماه سال های اخیر رقم خورده است.

دومین رکورد در کاهش تعداد معاملات مسکن

در اسفند 1400 به طور کلی 6 هزار و 834 فقره معاملات مسکن به ثبت رسیده و از ماه گذشته 19 درصد کمتر شده است. مقایسه این رقم با سال های گذشته نشان می دهد اسفند 99 به واسطه کرونا کمترین رکورد تعداد معامله در میان اسفند ماه سال های دیگر ثبت شد. در سال 1400 نیز روند کاهشی تعداد معاملات ادامه داشته و دومین رکورد کمترین میزان معامله از بازه سال 94 تا کنون رقم خورده است.

بنابراین در هفت سال اخیر این دومین بار است که در پایان سال تعداد معاملات کاهشی می شود. 

با این حال با توجه به آن که در اسفند سال 99 کمترین سطح تعداد معامله ثبت شده بود در این مقطع رشد نقطه ای تعداد معاملات برابر با 29.6 درصد بوده است.

در کنار معاملات اما قیمت مسکن روند صعودی را پیموده هر چند آمارها نشان از کاهش سرعت تورم نقطه ای مسکن در آخر 1400 داشته است.

دومین رکورد کاهشی تعداد معامله در بازار مسکن تهران9

کمترین رشد نقطه ای قیمت مسکن در 5 سال اخیر

متوسط قیمت در تهران در اسفند 1400 برابر با 35 میلیون و 200 هزار تومان ثبت شده که در مقایسه با سال قبل 16 درصد افزایش پیدا کرده است.

مقایسه تورم نقطه ای مسکن تهران در این مقطع با موقعیت مشابه خود در سال های گذشته نشان می دهد این کمترین میزان تورم نقطه ای مسکن در 5 سال گذشته بوده است.

با این حال هر چند قیمت مسکن در این ماه رشد قابل توجهی نداشته اما به هر حال سطح قیمت در این بازه در بالاترین میزان خود قرار گرفته. 35 میلیون و 200 هزار تومان بیشترین سطح قیمت متوسط مسکن تهران در سالهای گذشته.

با وجود آن که سرعت افزایش قیمت در این ماه کاهش پیدا کرده اما سطح بالای قیمت ها دراین ماه باعث شده تا حجم نقدینگی وارد شده دربازار مسکن در مقایسه با انتهای تمام هفت سال گذشته بیشترین میزان را به خود اختصاص داده باشد.

دومین رکورد کاهشی تعداد معامله در بازار مسکن تهران3

رکوردزنی حجم نقدینگی وارد شده در بازار مسکن

بااینکه تعداد معاملات مسکن در سطح پایینی در قیاس با هفت سال گذشته بوده اما پولی که دربازار مسکن گردش پیدا کرده در اسفند 1400 بالاترین میزان را در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال های گذشته داشته است.

این شاخص را می توان در هر سال با ضرب قیمت متوسط مسکن در تهران در تعداد معاملات در متوس متراژ 85 نتری مربع به دست آورد. شاخصی که در آخرین ماه 1400 برابر با 20 هزار و 400 میلیارد تومان برآورد شد. مقایسه این رقم با سال گذشته خود نشان می دهد حجم پول وارد شده دربازار مسکن تقریبا 50 درصد افزیاش پیدا کرده است.

مهم ترین دلیلی که می تواند اشاره به رشد حجم نقدینگی در گردش مسکن تهران در ماه پایانی 1400 داشته باشد سطح قیمت بالای مسکن است.  زیرا تعداد معاملات که تقریبا در سطح پایینی در مقایسه سالانه قرار داشته بنابراین آنچه می ماند شاخص دیگر یعنی قیمت مسکن است.

به عبارت دیگر با وجود آن که در ماه های اخیر از سرعت افزایش قیمت مسکن کاسته شده اما این متغیر هنوز در بالاترین سطح خود در سال های گذشته قرار داشته و این عامل موجب شده تا حجم نقدینگی وارد شده در بازار مسکن رکورد قابل توجهی را ه ثبت برساند.

دومین رکورد کاهشی تعداد معامله در بازار مسکن تهران0