بورس بازان از حذف ارز ۴۲۰۰ نفع می برند ؟

17:04 - 1401/02/05
شاید هفته‌ای نباشد که خبری از حذف و ماندگاری ارز ۴۲۰۰ به میان نیاید. مجلس و دولت سعی می‌کنند مسئولیت حذف آن را به دوش یکدیگر بیندازند و مصرف‌کنندگان نیز ترس‌ آن را دارند که حذف این ارز ترجیحی باعث جهش قیمت‌ها شود.

با تمامی این تفاسیر سوال مهم این است که در حال حاضر واکنش بورس به اخبار منتشر شده در خصوص ارز دولتی چیست و در صورت حذف آن چه اتفاقی می‌افتد؟ نوید قدوسی پاسخ می‌دهد.