ارزیابی عملکرد بازار باز در نجات بورس +نمودار

11:48 - 1401/03/09
بسط حداقل 75 همتی بانک مرکزی در بازار باز در حالی رخ داده که نرخ سود در بازار بین بانکی به رکورد 5 ساله رسیده است. از آنجا که این عملیات در راستای نجات بورس انجام شده بررسی می شود این بازار تا چه اندازه در بازدهی صعودی بورس اثرگذار بوده است.

به گزارش اکوایران، روند بسط پول در بازار باز پس از ثبت رکوردهای بالا دوباره کاهشی شده و در آخرین هفته برگزاری این بازار در مرز 75 هزار میلیارد تومان قرار گرفت.

 

روند صعودی بسط نقدینگی در بازار باز، به دلیل کنترل نرخ سود بین بانکی انجام شد. دولت تقریبا در نیمه دوم سال گذشته برای نجات بورس به نهادهای مربوطه از جمله بانک مرکزی دستور داد تا نرخ سود بین بانکی در سقف 20 درصد قرار بگیرد. این نرخ در بازار بین بانکی کشف می شود که ناشی از بده بستان بانک ها به یکدیگر به دست می آید.

در این بازار که بازار شبانه نیز نامیده می شود تاریخ سررسید معاملات میان بانک های مقرو ض و بانک های دارای مازاد کوتاه مدت تر است. دامنه نرخ سود نیز در مرز 14 تا 22 درصد قرار دارد که از طرف بانک مرکزی تعیین می شود. 

این نهاد به منظور تبعیت از ابلاغیه دولت تصمیم گرفت تا نرخ سود را به سقف 20 درصد برساند و از این رو شروع به بسط بالای پول در بازار باز کرد.

در بازار باز بانک ها می توانند اوراق بدهی خود را به بانک مرکزی بفروشند و در قبال آن بانک مرکزی نیز به صورت هفتگی پولی را در این بازار بسط می دهد. 

اما هر بسط پولی که در این بازار انجام می شود توام با جذبی است که در هفته بعد (باتوجه به تاریخ سررسید 7 روزه ) انجام شده و نرخ سود آن نیز از سوی بانک مرکزی تعیین می شود که در 17 هفته اخیر در مرز 19 درصد قرار داشته است.کمترین نرخ سود در بازار باز. 

اکنون سوال این است که تا چه اندازه دولت و بانک مرکزی توانسته اند به هدف بورسی خود دست پیداکنند؟

ارزیابی عملکرد بازار باز در نجات بورس +نمودار8

بررسی عملکرد بانک مرکزی در بازار باز در جهت نجات بورس

درآخرین مرحله برگزاری بازار باز ، حجم پول بسط داده شده در این بازار برابر با 75 هزارمیلیارد تومان بوده که از سطح 90 همتی روزهای ابتدایی فاصله گرفته است. 

بررسی نرخ سود بین بانکی در این مقطع زمانی نشان می دهد با این که هفته ها این شاخص در بازه 20.2 تا 2.4 درصد قرار داشت در هفته نخست خرداد ماه دوباره صعودی شده و با ثبت 20.59 درصد به رکورد 5ساله رسید.

در ادامه روند فعالیت بورس نشان می دهد شاخص بورس در روز یکشنبه 8 خرداد برابر با 1 میلیون و 534 هزار و 28 واحد رسیده که نسبت به ابتدای مهر ماه در حدود 7.8 درصد رشد داشته است.

در نهایت کانال حداقل 70 همتی بانک مرکزی در بازار باز، منجر به رشد نرخ سود بین بانکی و در نهایت نجات بورس شد اما تنها در سطح 7.8 درصد.

این درحالی است که برخی معتقدند فعالیت بالای بانک مرکزی در بازار باز خود می تواند منجر به رشد پایه پولی و افزایش تورم در کشور شود.

ارزیابی عملکرد بازار باز در نجات بورس +نمودار5