رشد معاملات ثانویه اوراق بدهی دولتی

15:29 - 1401/04/03
اکوایران: در هفته اخیر که روند تغییرات ارزش معاملات سهام نزولی بود، سهم اوراق بدهی از معاملات بازار سهام کاهش یافت. در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 125 هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 26 هزار و 229 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته رشد 61 درصدی داشته است. در هفته اخیر به طور میانگین 33 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 125 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 22 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز یکشنبه سهم اوراق 10 درصد شد و روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 125 هزار و 820 میلیارد تومان بود که 96 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق به هزار و 753 میلیارد تومان رسید که 23 درصد از معاملات بازار ثانویه را شامل شد. در آخرین روز کاری هفته نیز ارزش معاملات اوراق به هزار و 263 میلیارد تومان کاهش یافت که 16 درصد از معاملات بازار سهام را تشکیل می‌دهد.

افت ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد کاهش ارزش معاملات خرد سهام بودیم. در این هفته که شاخص بورس در مجموع 31 هزار واحد نزول کرد، میانگین ارزش معاملات خرد بورس به 4 هزار و 154 میلیارد تومان کاهش یافت که نسبت به رقم 4 هزار و 438 میلیاردی هفته پیشین، افت 6 درصدی داشته است.