این سه منطقه رکورد افزایش قیمت مسکن را زدند

16:45 - 1401/04/10
اکوایران : آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد روند افزایش قیمت مسکن در خرداد ماه نیز ادامه داشته است مناطق 7، 22 و 15 سه منطقه‌ای هستند که بیشترین رشد قیمت را در آخرین ماه بهار تجربه کرده‌اند .

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان که حاکی از افزایش ۸.۴ درصدی نسبت به ماه قبل از همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۲.۸ درصد افزایش داشته است که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه خرداد ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۵۶.۶ درصد کم تر بوده  نشان دهنده کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد ۱۴۰۱ است.

 

بیشترین رشد قیمت درخرداد ماه را منطقه 7 با رشد 14.20 درصدی داشته است در این منطقه متوسط قیمت هر مترمربع معامله شده 37 میلیون و 718 هزار تومان است .جایگاه دوم رشد ماهانه قیمت مسکن در خردادماه متعلق به منطقه 22 است ، غربی ترین منطقه تهران 13.08 درصد رشد قیمت داشته ، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان معامله شده در این منطقه 37 میلیون و 271 هزار تومان است .

منطقه 15 نیزکه جایگاه سوم را در خرداد ماه از نظر رشد قیمت در میان مناطق تهران داشته رشد 11.4درصدی را تجربه کرده و متوسط قیمت در این منطقه به متری 22 میلیون و 242 هزار تومان رسیده است .

مناطق 16،11،14،10 و 20 در جایگاه های بعدی رشد قیمت ماهیانه قرار دارند ،تمامی مناطق زیر قیمت متوسط مسکن در شهر تهران که حدود 40 میلیون تومان اعلام شده ، قرار دارند.

بررسی ها نشان می دهد رشد قیمت مسکن تنها اختصاص به مناطق ارزان قیمت تهران ندارد . مناطق 2 و یک هم در لیست مناطقی هستند که بیش از رشد متوسط ماهیانه مسکن در تهران افزایش قیمت داشته اند .منطقه 13 با افزایش 4.73 درصدی کم ترین افزایش قیمت را در خرداد ماه داشته است. متوسط هر مترمربع قیمت مسکن در این منطقه 34 میلیون و 566 هزار تومان است .

منطقه 6 با 5.08 درصد و منطقه 4 با 5.21 درصد  درجایگاه دوم و سوم قرار دارند .براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی منطقه یک با متوسط قیمت فروش هر مترمربع 81 میلیو ن و 982 هزار تومان گران ترین منطقه تهران است ومنطقه 18 با متوسط قیمت متری 19 میلیون و 588 هزار تومان ارزان ترین  منطقه در بازار مسکن خرداد ماه بوده است .

منطقه 3 با متوسط قیمت متری 70 میلیون و 471 هزار تومان دومین منطقه گران تهران برای خریداران مسکن است .  

این سه منطقه رکورد افزایش قیمت مسکن را زدند20