تغییر رفتار بورسی ها در دولت سیزدهم

11:54 - 1401/04/21
در بازار اولیه تا نیمه تیر ماه سال جاری 19 هزار و 536 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شد. این حجم از معاملات ضمن افزایش در مقایسه با سال قبل اما هنوز از سال 99 کمتر بوده است. بررسی های آماری نشان می دهد سهم بورسی ها دراین بازه زمانی تغییرات قابل ملاحظه ای را به ثبت کرده و به نوعی بادوسال قبل خود سنت شکنی کرده است.

 

به گزارش اکو ایران، روند معاملات در بازار اولیه تغییرات قابل توجهی را در سال جاری به ثبت رسانده و از سال گذشته به مراتب حجم بالاتری داشته است

در این بازار دولت اوراق خود را به بانک ها و نهادهای تامین سرمایه فروخته و سعی می کند تا از این طریق بتواند کسری بودجه را تامین کند. درآمدزایی دولت از این ناحیه را می توان مسیری غیر تورمی دانست که از این حیث برای اقتصادکشور مفید خواهد بود.

اکنون بررسی عملیات این بازار در سه سال گذشته نشان می دهد حجم عملیات ضمن افزایش در مقایسه با سال قبل اما هنوز در قیاس با 99 کمتر بوده است.

تغییر رفتار بورسی ها در دولت سیزدهم11

مقایسه بازار اولیه در سه سال گذشته

به طور کلی بازار اولیه در سه سال پیش راه اندازی شد. دولت دوازدهم تا نیمه تیر ماه سال 99 توانسته بود تا 29 هزار و 893 میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد که از این میزان 23 هزار و 196 میلیارد تومان را بانک ها خریداری کرده و سهم بورسی ها درحدود 5 هزار و 344 میلیارد تومان بوده است.

این معاملات در سال 1400 افت قابل ملاحظه ای پیدا کرده و تا این موعد به طور کلی به 4 هزار و 960 میلیارد تومان رسید. البته در آمارهای این سال نیز مشاهده می شود مانند سال قبل سهم بانک ها بالاتر بوده که برابر با 3 هزار و 757 میلیارد تومان بوده است. بورسی ها نیز به تناسب سهم کمتری داشته و معادل با هزار و 203 میلیارد تومان به ثبت رسید.

در سال جاری اما این سهم دوباره صعودی شد ولی هنوز کمتر از سطح ثبت شده در سال 1399 بوده است. براساس داده های بانک مرکزی تا این مقطع در سال جاری 19 هزار و 536 میلیارد تومان از کسری بودجه دولت تامین شده که سهم بانک ها 7 هزار و 353 میلیارد تومان و بورسی ها 12 هزار و 183 میلیارد تومان بوده است.

تغییر رفتار بورسی ها در دولت سیزدهم13

در نهایت مشاهده می شود دو اتفاق مهم در بازار اولیه امسال ثبت شده است.

نخست آنکه ضمن افزایش حجم خرید اوراق بدهی دولتی در سال جاری در مقایسه با سال قبل اما هنوز از ال 99 کمتر ثبت شده است.

دوم آن که در دو سال ابتدایی فروش اوراق بدهی سهم بانک ها تا نیمه تیر ماه بالاتر از بورسی ها بود. این در حالی است که در سال جاری این نسبت معکوس شده و حجم خرید بورس در این بازار از نهادهای مالی پیشی گرفته است. 

تغییر رفتار بورسی ها در دولت سیزدهم15

 در همین رابطه: