رکورد جدید در بازار سرمایه / سهم 80 درصدی اوراق از معاملات بازار سهام

12:04 - 1401/04/24
اکوایران: در هفته اخیر که روند تغییرات ارزش معاملات سهام نزولی بود، سهم اوراق بدهی از معاملات بازار سهام افزایش چشمگیری یافت. در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 127 هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 42 هزار و 817 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته رشد 178 درصدی داشته است. در هفته اخیر به طور میانگین 80 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. 

 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 127 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 73 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 127 هزار و 859 میلیارد تومان بود که 96 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق به 15 هزار و 880 میلیارد تومان رسید که 76 درصد از معاملات بازار ثانویه را شامل شد. در آخرین روز کاری هفته نیز ارزش معاملات اوراق به 15 هزار و 277 میلیارد تومان افزایش یافت که 78 درصد از معاملات بازار سهام را تشکیل می‌دهد.

افت ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد کاهش ارزش معاملات خرد سهام بودیم. در این هفته که شاخص بورس در مجموع بیش از 12 هزار واحد نزول کرد، میانگین ارزش معاملات خرد بورس به 2 هزار و 946 میلیارد تومان کاهش یافت که نسبت به رقم 3 هزار و 428 میلیاردی هفته پیشین، افت 14 درصدی داشته است.

رکورد جدید در بازار سرمایه / سهم 80 درصدی اوراق از معاملات بازار سهام2