رکود معاملات به اوراق بدهی سرایت کرد

10:27 - 1401/04/31
اکوایران: در هفته اخیر که روند تغییرات ارزش معاملات سهام نزولی بود، سهم اوراق بدهی نیز از معاملات بازار سهام کاهش یافت. در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز یکشنبه اختصاص داشت که بیش از 71 هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 23 هزار و 986 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته افت 44 درصدی داشته است. در هفته اخیر به طور میانگین 69 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز یکشنبه اختصاص داشت که بیش از 71 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 79 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز یکشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 71 هزار و 228 میلیارد تومان بود که 93 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق به 3 هزار و 408 میلیارد تومان رسید که 50 درصد از معاملات بازار ثانویه را شامل شد. در آخرین روز کاری هفته نیز ارزش معاملات اوراق به 4 هزار و 212 میلیارد تومان افزایش یافت که 55 درصد از معاملات بازار سهام را تشکیل می‌دهد.

افت ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد کاهش ارزش معاملات خرد سهام بودیم. در این هفته که شاخص بورس در مجموع بیش از 18 هزار واحد نزول کرد، میانگین ارزش معاملات خرد بورس به 2 هزار و 397 میلیارد تومان کاهش یافت که نسبت به رقم 2 هزار و 946 میلیاردی هفته پیشین، افت 19 درصدی داشته است.