الاکلنگ اوراق و سهام در بورس تهران

14:27 - 1401/05/21
اکوایران: در هفته اخیر که روند تغییرات ارزش معاملات سهام نزولی بود، سهم اوراق بدهی نیز از معاملات بازار سهام افزایش یافت. در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز شنبه اختصاص داشت که بیش از 140 هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 53 هزار و 327 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته رشد 44 درصدی داشته است. در هفته اخیر به طور میانگین 80 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. 

 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز شنبه اختصاص داشت که بیش از 140 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 97 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق به 9 هزار و 240 میلیارد تومان رسید که 68 درصد از معاملات بازار ثانویه را شامل شد. در آخرین روز کاری هفته نیز ارزش معاملات اوراق به 10 هزار و 341 میلیارد تومان افزایش یافت که 74 درصد از معاملات بازار سهام را تشکیل می‌دهد.

روند نزولی ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد روند کاهشی ارزش معاملات خرد سهام بودیم. روز شنبه ارزش معاملات خرد 2 هزار و 779 میلیارد تومان بود. روز سه‌شنبه به 2 هزار و 656 میلیارد تومان کاهش یافت و روز چهارشنبه به رقم 2 هزار و 140 میلیارد تومان رسید. 

 

 در همین رابطه: