کارنامه معاملات ثانویه اوراق بدهی در هفته اول آبان ۱۴۰۱؛

رشد معاملات اوراق در هفته سقوط بورس تهران

11:51 - 1401/08/06
اکوایران: در هفته اخیر سهم اوراق بدهی از معاملات بازار سهام افزایش یافت و میانگین ارزش معاملات روزانه رشد 12 درصدی داشت.

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 37 هزار و 515 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته رشد 12 درصدی داشته است. در هفته اخیر به طور میانگین 75 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 143 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 77  درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز یکشنبه سهم اوراق 77 درصد بود. روز دوشنبه سهم اوراق به 97 درصد رسید. 

روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت و 65 درصد از معاملات بازار ثانویه را شامل شد. در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق به 9 هزار و  78 میلیارد تومان رسید که 57 درصد از معاملات بازار را شامل شد. 

در هفته اخیر شاهد افزایش ارزش معاملات خرد سهام بودیم. میانگین روزانه ارزش معاملات خرد 2 هزار و 396 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین رشد 25 درصدی داشت.