افت 83 درصد سود مارون

16:15 - 1401/09/12
در این قسمت برنامه چارسو درآمد عملیاتی و فروش شرکت های مارون، جم، جم پیلن و شاراک از صنعت پتروشیمی را مورد بررسی قرار می دهیم.

نماد مارون از زمستان سال گذشته روند نزولی را سپری کرده و در تابستان ۱۴۰۱ با افت ۲۵ درصدی در درآمد عملیاتی نسبت به فصل بهار خود همراه شده است.

شاراک دیگر نمادی است که با افت ۶ درصدی در درآمد های عملیاتی برای سه ماهه دوم سال جاری روبرو شده است. نماد جم پیلن نیز برای تابستان ۱۴۰۱ با افت ۹ درصدی نسبت به فصل گذشته خود همراه شد. اما نماد جم با افت ۱۱ درصدی توانسته برای سه ماه دوم سال رقم ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی کسب کند.

در خصوص سود ناخالص نماد مارون با ۸۳ درصد افت نسبت به فصل گذشته خود رقم ۲ هزار ۵۰۰ میلیارد تومانی فصل بهار را به رقم ۴۲۶ هزار میلیارد تومان برای تابستان رسانده که نسبت به سایر نماد ها با افت بیشتر در سود ناخالص همراه بوده است.