مهر هفتم بورس در سکوت دولتی

12:17 - 1401/10/16
در هفته منتهی به 13 دی ماه حراج اوراق بدهی دولتی در بازار به مرز هزار میلیارد تومان رسید. داده های این بازار نشان می دهد تمام اوراق عرضه شده در این بازار را بانکی ها خریداری کرده و برای هفتمین مرحله متوالی بورسی ها هیچ مشارکتی در این بازار نداشته اند.

در بازار اولیه اوراق بدهی به طور کلی هدف دولت درآمدزایی از مسیری امن تر است. وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی به طور همزمان داده های این بازار را به صورت هفتگی منتشر می کنند و در هر مرحله ارزیابی می کنند دولت چه میزان اوراق بدهی به مشتریان فروخته است. هر چه اوراقی که دولت‌مردان در این بازار به فروش می گذارند بیشتر باشد درآمدزایی دولت نیز بالاتر بوده و احتمال بالا رفتن تورم در آن کمتر خواهد بود.

 

اکنون این بازار در سال جاری به مرحله سی و سوم خود رسیده و تا میانه دی ماه  ادامه پیدا کرده است. در بررسی هفتگی این بازار مشاهده می شود با وجود افت و خیز ها در خرید اوراق از دولت اما سرانجام مشتریان در این بازار متقاعد به مشارکت در بازار اولیه شده اند.

به طور کلی مشتریان اصلی در بازار اولیه به دو دسته مهم تقسیم بندی می شوند. بازار پول و بازار سرمایه.  بانکی ها در این هفته ها جسته گریخته در حراج شرکت داشته اند و بورسی ها که کمترین خرید را در این مدت از دولت داشته اند.

به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، در هفته منتهی به 13 دی ماه در بازار اولیه دولت توانست هزار میلیارد تومان دیگر درآمدزایی داشته باشد. در این بازار دولت اوراق بدهی خود را به مشتریان خود عرضه می کند. هر چه خریداران این معاملات اوراق بیشتری را از دولت خریداری کنند تامین کسری بودجه هموار تر خواهد بود.

اتفاقی که می تواند تورم زایی کمتری را در مقایسه با سایر راه های درآمدزایی دولت داشته باشد. در همین رابطه در هفته جاری بانک مرکزی خبر از دو اتفاق مهم در بازار اولیه داشته است.

خرید اوراق دولتی پس از سکوت یک هفته ای

در اولین هفته زمستانی سال 1401 سطح خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه برابر با صفر بود. این چهارمین صفر ثبت شده در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی است. این در حالی است که در هفته منتهی به 13 دی ماه دولت توانست سطح فروش اوراق را ارتقا داده و از میزان صفر ثبت شده در هفته قبل جدا شود.

در همین رابطه داده های بانک مرکزی نشان داد در مجموع این هفته سطح خرید اوراق بدهی برابر با هزار و 10 میلیارد تومان بوده است.

خرید تمامی اوراق از سوی بانک ها

در بررسی سهم خریداران اوراق در این بازار مشاهده می شود تمام اوراق بدهی این هفته را بانکی ها خریداری کرده اند. این در حالی است که برای هفتمین هفته متوالی در بازار اولیه بورسی ها هیچ مشارکتی نداشته اند.

بررسی ها از وضعیت اوراق عرضه شده در بازار اولیه نشان می دهد دو دسته اوراق در بازار عرضه شده که به ترتیب اراد 120 و اراد 122 بوده است.

نرخ سود اراد 120 برابر با 23.95 درصد و اراد 122 نیز معادل با 23.75 درصد بوده است.

تمام خرید اوراق بدهی از سوی بانک ها اراد 122 بوده که نرخ سود آن معادل با 23.75 درصد به ثبت رسیده که در سطح بالای این شاخص در سال های اخیر بوده است.