دولت جگر گوشه‌اش را کشت

15:56 - 1401/10/19
«ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال»؛ این بزرگترین و مهم ترین وعده ابراهیم رییسی در آغاز دولت سیزدهم بود.

ابراهیم رئیسی بارها بر اجرای این وعده و نیاز کشور به ساخت سالانه یک میلیون مسکن تاکید کرده بود؛ اما حالا بعد از گذشت بیش از یکسال از شروع به کار این دولت به نظر می رسد ابراهیم رییسی از این وعده عقب نشینی کرده و یک سیاست دیگر را جایگزین آن کرده است.