افت معاملات ثانویه اوراق در هفته رونق خرید و فروش سهام

15:05 - 1401/10/23
اکوایران: در هفته اخیر ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی نسبت به هفته پیشین افت کرد.

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 43 هزار و 977 میلیارد تومان بود. در هفته اخیر به طور میانگین 23 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 216 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 6 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز یکشنبه سهم اوراق 10 درصد بود. روز دوشنبه سهم اوراق به 94 درصد رسید و روز سه‌شنبه به یک درصد کاهش یافت. 

در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق به 782 میلیارد تومان رسید که 5 درصد از معاملات بازار را شامل شد. 

در هفته اخیر شاهد افزایش ارزش معاملات خرد سهام بودیم، میانگین روزانه ارزش معاملات خرد 10 هزار و 156 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین رشد 20 درصدی داشت.