نرخ‌های پرت اجاره مسکن

15:03 - 1401/10/24
بازار اجاره این روزها گاه نرخ‌هایی را به خود می‌بیند که برخی فعالان بازار از آن به عنوان «نرخ‌های پرت» یاد می‌کنند.

طبق مشاهدات میدانی، این نرخ‌ها منتج به قرارداد نمی‌شوند و فقط از سوی این گروه از مالکان «پیشنهاد» می‌شود.

با برسی نرخ‌های پیشنهادی در بازار اجاره، فایل‌هایی مشاهده شدند که گاه هیچ تناسبی با نرخ منطقه ندارند و حتی بعضا با نرخ‌های نیمه شمالی شهر برابری می‌کنند.

فعالان بازار اجاره می‌گویند، این فایل‌ها حتی یک مشتری هم ندارند.

در بخش اول برنامه متراژ به برخی از این فایل‌ها اشاره کردیم.