آخرین نرخ سود شناسایی شده در بورس تهران

15:03 - 1401/10/25
اوراق گام در هفته گذشته با میانگین نرخ سود 31 درصدی معامله شد.

نرخ بازدهی اوراق اخزا با سررسید بالاتر از یک سال نیز که در ابتدای هفته گذشته در محدوده ۲۸ درصدی قرار داشت، با شیب جزئی نزولی همراه شد و به ۲۷/۵ درصد در انتهای هفته به تعادل رسید. در حالی که اوراق با سررسیدهای کمتر از یک سال تقریبا نیم الی ۱ درصد پایین تر از اخزاهای بلند مدت مورد معامله قرار گرفته است.

نکته مهم در خصوص ارزش معاملات این اوراق در هفته گذشته این بود که اوراق اخزا از ارزش معاملاتی قابل توجهی برخوردار بوده است.

مهم ترین نکته در مورد صندوق های درآمد ثابت نیز روند ادامه دار خروج پول و روند ابطال واحد صندوق ها گزارش شده است.

در برنامه امروز چارسو با فرزاد فروغی کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت اوراق بدهی و ترکیب دارایی صندوق های درآمد ثابت طی هفته گذشته صحبت شده است.