حرکت بعدی بازار مسکن چیست؟

13:50 - 1401/10/27
آمارهای رسمی نشان می دهد بازار مسکن تغییر و تحولات قیمتی جدیدی را تجربه می کند.

براساس این آمار، هر چند سرعت رشد قیمت مسکن کاهش پیدا کرده اما همچنان تورم ماهانه مسکن معادل 2/9 درصد در پایان پاییز گزارش شده است. به نظر می رسد این روند قیمتی در بازار مسکن یک عامل بیرونی دارد.

 احسان برین، پژوهشگر اقتصادی باتوجه به شرایط اقتصاد کلان، حرکت بعدی در بازار مسکن را توضیح می دهد.