کارنامه معاملات ثانویه اوراق بدهی در پایان دی ماه

11:43 - 1401/10/30
اکوایران: در هفته اخیر ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی نسبت به هفته پیشین رشد کرد.

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 55 هزار و 370 میلیارد تومان بود. در هفته اخیر به طور میانگین 30 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 217 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 6 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز دوشنبه سهم اوراق به 94 درصد رسید و روز سه‌شنبه به 8 درصد کاهش یافت. 

در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق به 2 هزار و 310 میلیارد تومان رسید که 14 درصد از معاملات بازار را شامل شد. 

در هفته اخیر شاهد کاهش نسبی ارزش معاملات خرد سهام بودیم، میانگین روزانه ارزش معاملات خرد 9 هزار و 466 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین افت 7 درصدی داشت.