افزایش قیمت آهن اسفنجی در بورس کالا

13:45 - 1401/11/25
در بورس کالای ایران آهن اسفنجی محصول شرکت های صنعت فولاد شادگان، احیا استیل فولاد بافت و توسعه آهن و فولاد گل گهر به طور میانگین 16 تا 24 درصد بیشتر از قیمت پایه خود مورد معامله قرار گرفتند.

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر این محصول را تنی ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسانده است در حالی که در اواخر مهر ماه این محصول به طور میانگین تنی ۸ میلیون تومان مورد معامله قرار می گرفت.

اما گندله سنگ آهن محصول شرکت های سنگ آهن گهر زمین و معدنی و صنعتی چادرملو در انتهای مهر ماه که تنی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در حال معامله بوده به عدد ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی رسید و با رشد قیمتی روبرو شده است.