بازار گرم شخارک در بهمن ماه

16:46 - 1401/12/08
گروه محصولات شیمیایی در چند روز اخیر یکی از پرتقاضاترین گروه ها در بورس تهران بودند و با صف خرید همراه شدند.

نماد شخارک یکی از نمادهای این گروه دی ماه سردی را تجربه کرد و در بهمن ماه با فروش ۱۶۸۰ میلیارد تومانی رکورد فروش خود را طی ۱۱ ماه گذشته شکست. این نماد نسبت به میانگین ماه های پیشین خود با رشد ۸۳ درصدی همراه شده است.

جم پیلن و شاملا دیگر نمادهای بودند که اوضاع و احوال خوبی را توانستند در خصوص فروش ماهانه رقم بزنند.

اما نمادهای بوعلی و زاگرس بر خلاف سایر هم گروهی های خود موفق نشدند رکورد خوبی را برای فروش بهمن ماه خود بر جای بگذارند و با افت نسبت به ماه های گذشته مواجه شدند.