رفتار بورسی‌ها پس از آشتی‌کنان تهران-ریاض

12:00 - 1401/12/21
شاخص بورس تهران پس از رشد خوب در نیمه اول بازار روز گذشته، در نهایت در پایان نیمه دوم با عرضه های سنگین همراه شد و با افت 800 واحدی کار را تمام کرد.

روز کاری قبل بازار سرمایه، روز خوب گروه بانکی محسوب می شد و حقیقی ها با ورود ۷۷ میلیارد تومانی به استقبال بانک ملت رفتند. صندوق های طلای بورسی هم با افت های بیش از ۶ درصدی همراه شدند.

عرضه اولیه وکغدیر روز سه شنبه ۲۳ اسفند با قیمت ۱۵۵۰ تومان انجام می‌شود و حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی ۳۰۰۰ سهم در نظر گرفته شده است. همچنین عرضه اولیه نماد بکابل در همین روز به صندو‌ق های سرمایه‌گذاری اختصاص داده می‌شود.

اما در بخش کدال خوانی برنامه امروز چارسو به بررسی فروش ماهانه نماد های فتوسا ، فپنتا و فسازان می پردازیم.