نصف شدن درآمد ماهانه «ساروم»

12:27 - 1401/12/23
ساروم با ارزش بازاری در حدود 3 هزار و 440 میلیارد تومان در بازار اول بورس تهران در بهمن ماه سال 1401 رقم 49 میلیارد تومان فروش را ثبت کرده که نسبت به دی ماه خود تغییر قابل توجهی را نداشته است.

رویه فروش این شرکت از فصل بهار سال جاری به بعد رویه منفی است و از آذر ماه، این شرکت کمتر از میانگین فروش خود که رقم ۸۰ میلیارد تومانی است درآمد ماهانه داشته است.

دیگر نماد هایی که در برنامه امروز چارسو مورد بررسی قرار دادیم نماد های ساراب ، اردستان و سابیک بود که به ترتیب منفی ۱۲،۲۱ و ۳۲ درصد نسبت به میانگین ماهانه ۱۴۰۱ فروش ثبت کرده اند.