تخمین تورم مسکن در شب عید

17:32 - 1401/12/24
دو مرجع رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که ماهانه به انتشار گزارش های جدیدی آمار از تغییر و تحولات بازار مسکن می کردند در دو ماه گذشته کاملا سکوت کرده اند و انتشار گزارش ها را بدون آنکه توضیحی ارائه دهند، متوقف کرده اند.

این در حالی است که بازار مسکن در یکی دو ماه گذشته بر خلاف ماه های نخستین سال با سرعت بیشتری، تغییر و تحولات جدید را تجربه کرده است.

در این برنامه متراژ، حال و هوای این روزهای بازار مسکن رصد شده است. احسان برین، پژوهشگر اقتصادی با توجه به وضعیت بازار ارز، میانگین قیمت مسکن در ماه های پایانی سال را هم محاسبه کرده است.