روند خانه‌دار شدن ایرانی‌ها در ترکیه

11:21 - 1402/02/27
یکی از مسیرهای خروج سرمایه از ایران در این سال‌ها، خرید دارایی در خارج از کشور بوده است و مهمترین مقصد برای این امر، خرید خانه در ترکیه. بعضی تخمین‌ها از خروج سه میلیارد دلاری ارز می‌گویند.

با داده‌های مرکز آمار ترکیه بر حسب ملیت خریداران، روند خرید خانه در ترکیه از سال ۲۰۱۵ تا سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۳ را مرور کرده‌ایم.