بررسی عملکرد مالی و شرایط بنیادی بانک دی؛

تحلیل بنیادی سهام بانک دی/ مزایده‌های بی‌نتیجه

10:57 - 1402/03/01
سهام بانک دی در معاملات بازار فرابورس ایران همواره با اقبال نوسان‌گیران همراه بوده است. با این حال سهام این بانک از ارزش بنیادی اندکی بهرمند بوده و زیان انباشته این بانک با پیش‌بینی زیان خالص سال 1401 از 20 هزار میلیارد تومان نیز فراتر خواهد رفت.

بانک دی با افزایش فشار‌های بانک مرکزی به بانک‌های تجاری کشور درخصوص تمرکز بر عملیات بانکداری و فروش اموال مازاد، از سال‌ گذشته با برگذاری مزایده‌های متعددی سعی بر فروش اموال مازاد خود دارد. با وجود تلاش‌های این بانک برای فروش اموال مازاد خود، بخش زیادی از مزایده‌ها بدون نتیجه باقی‌مانده است.

از طرفی تراز منفی عملیاتی بانک دی در سال‌های اخیر موجب شده تا هر ساله، بانک دی زیان خالص قابل توجهی بسازد و به زیان انباشته خود اضافه کند. همین مسئله، فروش اموال مازاد بانک دی را در کنار اصلاح تراز عملیاتی این بانک، به یک نیاز حیاتی برای تغییر شرایط وخیم بانک دی مبدل کرده است.

تراز عملیاتی منفی بانک دی، عامل زیان‌های انباشته

بانک دی در سال 1400 به طور متوسط ماهانه با تراز عملیاتی منفی 326 میلیارد تومانی فعالیت کرده است. در سال 1400 بیشترین تراز عملیاتی به فروردین ماه با منفی 134 میلیارد تومان تعلق گرفت و کمترین تراز عملیاتی نیز به مهرماه این سال با منفی 508 میلیارد تومان به ثبت رسید.

تحلیل بنیادی سهام بانک دی/ مزایده‌های بی‌نتیجه 13

سال 1401 تراز عملیاتی بانک دی به طور متوسط ماهانه منفی 363 میلیارد تومان بود که نشان دهنده رشد 11.4 درصدی به نسبت سال قبل از آن بود. در این سال کمترین تراز عملیاتی متعلق به شهریور ماه با منفی 567 میلیارد تومان بود و بیشترین تراز نیز برای اسفند ماه با منفی 165 میلیارد تومان به ثبت رسید. در سال جاری نیز بانک دی در فروردین ماه، تراز منفی 139 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است.

تحلیل بنیادی سهام وپارس / بانکی که پشتش به نرخ تسعیر گرم است

صورت‌های مالی بانک دی نشان می‌دهد که این مجموعه با زیان انباشته 17 هزار و 318 میلیارد تومانی در سال قبل فعالیت می کرده که در 9 ماهه ابتدایی 1401 3 هزار و 836 میلیارد تومان زیان خالص ساخته است. صورت‌های مالی این بانک نشان می‌دهد که بخش اصلی زیان خالص 9 ماهه این مجموعه به تراز عملیاتی منفی آن بر می‌گردد و هزینه‌های اداری و عمومی این مجموعه نیز حدودا یک ششم زیان خالص درآمد تسهیلاتش بوده است.

تحلیل بنیادی سهام بانک دی/ مزایده‌های بی‌نتیجه 20

زیان‌دهی فصلی بانک دی نیز نشان می‌دهد، در صورتی که تراز عملیاتی این بانک اصلاح نشود و یا عدم موفقیت بانک دی در فروش اموال مازاد خود تداوم پیدا کند و نتواند از فروش این اموال سود شناسایی کند؛ زیان انباشته بانک دی به سرعت افزایش خواهد یافت.

تحلیل بنیادی سهام وخاور / افزایش سرمایه متوالی به کمک انباشت سود