بازدهی شرکت‌های دارویی در اردیبهشت / مروری بر گزارش‌های ماهانه کدال

11:17 - 1402/03/07
گزارش فروش اردیبهشت تعدادی از نمادها در سامانه کدال منتشر شده است. از این روی به بررسی تعدادی از آن‌ها در صنعت دارویی پرداخته‌ایم.

نماد دکوثر با وجود اینکه موفق شد با فروش 82 میلیارد تومان در اردیبهشت بیش از 100 درصد فصل زمستان خود فروش ثبت کند، اما نسبت به ماه گذشته با افت 53 درصدی در فروش ماهانه همراه شده است.

نماد دسبحان دیگر نماد دارویی توانسته در اردیبهشت به فروش 153 میلیارد تومانی دست پیدا کند که 68 درصد فروش زمستان خود را پوشش داد و موفق شد نسبت به ماه گذشته نیز رشد 23 درصدی داشته باشد.

نمادهای دپارس، درازی، دبالک و دسینا نیز با فروش‌های خوبی که داشتند توانستند بیش از 50 درصد از فروش فصل زمستان خود را کسب کنند و با رشد نسبت به ماه پیشین همراه شوند.

همچنین نماد دقاضی در اردیبهشت همان فروش فروردین خود یعنی مبلغ 118 میلیارد تومانی را داشته که توانسته 41 درصد از فروش فصل زمستان را پوشش دهد.