عرضه سهام عدالت بازار را سراسر قرمز می‌کند؟

16:08 - 1402/03/13
فرض کنید سهامی دارید که در پرتفوی سهام عدالت نیز وجود دارد، در این حالت آزادسازی سهام عدالت چه اثری بر شما خواهد داشت؟

 مهدی دلبری در گفت و گو با اکو ایران به این سوال پاسخ داده و می افزاید: در صورت فروش سهام عدالت نمادهای متاثر از مدیریت این سهام هم با فروش همراه می شوند.