حقیقی‌ها و حقوقی‌های بورس سر به سر شدند

14:56 - 1402/08/21
روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار تنها یک میلیارد تومان بود.

در معاملات روز یکشنبه بیست و یکم آبان ماه 1402، شاخص کل بورس تهران 848 واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 53 هزار و 634 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش هزار و 933 واحد در رقم 701 هزار و 26 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با افت 3 واحدی به رقم 25 هزار و 18 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش 545 واحد به سطح 124 هزار و 909 واحد رسید. 

ورود سرمایه به بورس

روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و یک میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد.  

امروز نماد غمایه بیشترین ورود پول حقیقی را داشت که ارزش آن 16 میلیارد تومان بود. پس از غمایه، نمادهای حآفرین، توریل، وساخت و شستا بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای کترام، فولاد، وبملت، شپنا و فملی تعلق داشت.

حقیقی‌ها و حقوقی‌های بورس سر به سر شدند14

نمادهای پیشران بازار سهام

امروز فملی، اخابر و فولاد نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل شستا، اپال و خزامیا از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای خدیزل، گلدیرا و انتخاب بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای آریا، بپاس و سرچشمه بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد شستا بیشترین تراکنش را داشت و وساخت و خگستر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز کرمان، گدنا و حآفرین بیشترین تراکنش را داشتند.  

ارزش معاملات سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 6 هزار و 644 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 184 میلیارد تومان بود که 3 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.

ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 4 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 3 هزار و 793 میلیارد تومان رسید. 

حقیقی‌ها و حقوقی‌های بورس سر به سر شدند13

بیشترین ارزش معاملات 

در معاملات امروز نماد کترام بیشترین ارزش معاملات  بازار سهام  را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 66 میلیارد تومان بود. 

پس از کترام، فولاد بیشترین ارزش معاملات را داشت و وبملت رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد شپنا و فملی در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

بیشترین حجم معاملات

در جدول حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد 505 میلیون و 791 هزار و 454 سهم در صدر قرار گرفته است. وساخت در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به کرمان تعلق داشت. دو نماد ملت و خگستر نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات یکشنبه، 65 نماد صف خرید داشتند و 35 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 12 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 159 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 6 درصدی به 334 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام

حقیقی‌ها و حقوقی‌های بورس سر به سر شدند16