تصویر تورم در آبان 1402؛ سکوت پاییزی قیمت‌ها

12:34 - 1402/09/05
جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه و سالانه در آبان 1402 نسبت به ماه قبل 0.1 واحد درصد کاهش یافته است. تواتر نقطه‌ای این شاخص نیز نسبت به مهر ماه ثابت مانده است.

مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود به انتشار تورم مصرف‌کننده در آبان 1402 پرداخته است. بر اساس این داده‌ها، تورم ماهانه و سالانه در آبان سال جاری نسبت به فصل قبل کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه نیز ثابت مانده و نسبت به مهر ماه تغییری نکرده است.

کاهش تورم به این معنا نیست که رشد قیمت‌ها متوقف شده یا کالاها ارزان‌تر شده‌اند، بلکه نشان می‌دهد از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شده است. به طور مشابه، ثابت‌ماندن نرخ تورم به معنای تغییرنکردن قیمت‌ها نیست، بلکه حاکی از آن است که قیمت‌ها به همان میزانی که در دوره قبل افزایش یافته بودند، بالا رفته است.

تصویر تورم در آبان 1402؛ سکوت پاییزی قیمت‌ها2

تورم آبان در خواب پاییزی

نرخ تورم نشان می‌دهد که قیمت یک سبد یکسان از کالا و خدمات در یک مقطع زمانی مشخص چند درصد نسبت به گذشته تغییر کرده است. این نرخ به سه حالت «ماهانه»، «نقطه به نقطه» و «سالانه» ارائه می‌شود.

جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه کل کشور در دومین ماه پاییزی امسال به 2.2 درصد رسیده و 0.1 واحد درصد نسبت به مهر ماه کمتر شده است. به بیان دیگر، مردم برای خرید یک سبد مشخص از کالا و خدمات در آبان امسال 2.2 درصد بیش‌تر از مهر ماه هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم سالانه نیز از همین روند پیروی کرده و از 45.5 درصد در مهر 1402 به سطح 44.9 درصد در آبان سال جاری رسیده است. تورم سالانه، حاصل نسبت میانگین تغییرات قیمت یک سبد مشخص از کالا و خدمات در 12 ماه منتهی به آبان سال جاری بر میانگین این تغییرات در 12 ماه منتهی به آبان سال گذشته است.

در سوی دیگر ماجرا، تورم نقطه‌به‌نقطه آبان ثابت مانده و مانند مهر ماه در سطح 39.2 درصد ایستاده است. به بیان دیگر، مردم برای خرید یک سبد مشخص از کالا و خدمات در آبان سال جاری 39.2 درصد بیش‌تر از آبان سال 1401 هزینه کرده‌اند.

برابر بودن این نرخ در آبان و مهر نشان می‌دهد که سرعت افزایش تورم نقطه به نقطه ثابت مانده است.