پاییز پرفروش گروه تایری بورس

14:39 - 1402/10/10
گزارش فروش ماهانه آذر اکثر شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر شده است. گروه تایری بازار سرمایه که در این چند ماه اخیر بر سر زبان‌ها افتاده، عملکرد فروش خوبی داشت. در این میان نماد پکویر در نهمین ماه سال حدود 583 میلیارد تومان فروش را برای خود ثبت کرد.

نماد پارتا دیگر نماد این گروه اگر چه با افت 19درصدی فروش در آذر نسبت به آبان مواجه شده اما مجموع فروش 621 میلیاردتومانی این نماد در دو ماه پایانی پاییز، نشان از فروش خوب این شرکت در سومین فصل سال دارد.

نماد پتایر نیز مانند پکویر رویه مثبتی را برای نرخ فروش ماهانه خود رقم زده است. پکویر که در مرداد فقط 129 میلیارد تومان فروش را ثبت کرده بود در آذر توانسته به فروش 345 میلیارد تومانی برسد و رکورد آبان خود را ارتقا دهد.