برنده‌ها و بازنده‌های صنایع بورسی بهمن 1402

14:06 - 1402/12/01
در بهمن 1402، شاخص کل بورس تهران بیش از 4 درصد و شاخص هم‌وزن بیش از 3 درصد افت داشتند. در یازدهمین ماه سال تنها 4 صنعت توانستند بازدهی مثبت را به ثبت برسانند.

یازدهمین ماه از سال هم به پایان رسید و شاخص کل بورس تهران برای دومین ماه متوالی بازدهی منفی را ثبت کرد. با این حال در همین ماه هم بودند صنایعی که دل سهامدارانشان را شاد کردند. صنعت خرده‌فروشی با بازدهی 3درصدی بهترین صنعت بازار بود. بعد از آن هم صنعت بیمه بیشتر از یک درصد مثبت شد. در آن طرف، نمادهای گروه کانی‌های غیرفلزی بدترین عملکرد را داشتند و به طور میانگین بیش از 10 درصد منفی شدند. 

در ماهی که شاخص کل هم‌وزن هم 3.6 درصد منفی شد، صنایع فنی و مهندسی، بانکها و اداره بازارهای مالی نیز بازدهی منفی بیش از 8درصدی داشتند.