وصول ۵ میلیارد تومانی مالیات از خانه‌های خالی

12:26 - 1403/01/28
در سال گذشته حدود ۲۸ همت مالیات بر ثروت وصول گردیده در قسمت مالیات خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان به خزانه واریز گردیده است.

در سال گذشته بر اساس آمار عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور حدود 28 همت مالیات بر ثروت شامل مالیات بر ارث، مالیات‌های اتفاقی، نقل و انتقال سرقفلی، سهام، املاک و همچنین حق تمبر اوراق بهادار، املاک گران قیمت، خودروهای سواری گران قیمت و خانه‌های خالی از سکنه وصول گردیده است.

خبر مرتبط:

 

چقدر مالیات از خانه‌های خالی گرفته شده است؟

نکته جالب توجه اینکه در یک سال گذشته تنها 5 میلیارد تومان از محل خانه‌های خالی از سکنه وصول گردیده است.

در حالی که میزان مالیات وصولی ازخودروهای لوکس نیز 1700 میلیارد تومان بوده تنها 100 میلیارد تومان از واحدهای مسکونی گران قیمت وصول گردیده است.

وصول ۵ میلیارد تومانی مالیات از خانه‌های خالی3