سیمانی‌ها آغازگر انتشار گزارش‌های مالی 1402

16:48 - 1403/02/01
شرکت سیمان سپاهان در شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه رشد یک صد درصدی را در درآمدهای عملیاتی خود به ثبت رساندو سود خالص این شرکت در این بازه زمانی 455 میلیارد تومان بود.

سیمان لار سبزوار نیز در شش ماهه ابتدایی سال مالی 1403 خود از 260 میلیارد تومان درآمد به 38 میلیارد تومان سود خالص رسیده است.

‌شرکت فرآورده های نسوز آذر نیز در سال مالی 1402 توانسته از 577 میلیارد تومان درآمدعملیاتی 127 میلیارد تومان سود شناسایی کند.

سیمان غرب نیز در همین بازه زمانی با کسب درآمد 996 میلیارد تومانی 303 میلیارد تومان سود شناسایی کرده که رشد 55 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد.